Senaste från bloggen
Hej sommar!
Hej sommar!
2017-06-29 0

CASE - Complete Beauty
CASE - Complete Beauty
2017-06-14 0

Framtiden är nu - LED minskar din förbrukning
Framtiden är nu - LED minskar din förbrukning
2017-05-15 0

XL Bygg öppnar nytt i Värnamo!
XL Bygg öppnar nytt i Värnamo!
2017-05-04 0

Nytt i xcen-familjen!
Nytt i xcen-familjen!
2017-04-11 0

Antal lux som behövs vid belysning på kontor

Posted by admin21 2015-09-16 0 Kommentarer Guider,

För att beskriva hur starkt ljuset är i ett rum använder man luxtal eller lux-värden. Antalet lux mäts genom att använda en lux-mätare.

Luxtalet beskriver mängden ljus i en speciell punkt. Detta kan omsättas till hur många kontorslampor behövs i en lokal för att uppnå önskat luxvärde..

Det finns vissa rekommendationer och riktlinjer för hur mycket ljus man skall ha i olika typer rum, till exempel i kontor och vid arbetsplatser. Belysningen ska passa arbetsuppgifterna och den enskilde personen. Till exempel, för synkrävande arbetsuppgifter, som att läsa en liten text eller hantering av små detaljer, behövs extra belysning. Sen är det ofta så att äldre människor behöver starkare belysning än yngre.

Rekommenderade belysningsstyrkor (lux-värden) 

Vad det gäller kontorsbelysning och arbetsplatsbelysning så har arbetsmiljöverket tagit fram riktlinjer som är presenterade i tabell nedan.

Värdena i tabellen visar riktvärden för vilken minsta belysningsstyrka som behövs i olika verksamheter på kontor. Både allmänbelysning och platsbelysning behövs oftast.

Givetvis är detta individuellt och var och en kan bestämma om man vill ha en skrivbordslampa tänd eller inte. Fast byggnader skall byggas, kontorslokaler skall hyras ut osv. och då behövs vissa krav på hur mycket ljus som skall finnas i lokalerna.

Lokal/arbetsfunktionAllmänbelysning (lux)  Platsbelysning (lux)
Arkivering, kopiering200300
Vanligt kontorsarbete300500
Arbetsstationer för CAD300500
Arbete med högre krav på seende300750
Finare ritarbete5001500
Konferensrum200500
Städning min 200 lux på golv 
Soprum200500

Tabell med värden som Arbetsmiljöverket rekommenderat som lämpliga riktvärden. Med allmänbelysning avses här medelbelysningsstyrkan mätt i horisontalplanet 85 cm över golvet.

Tips vid planering av kontorsbelysning

Vid planeringen av belysningen skall man bestämma vad som är arbetsplatsen. Vid till exempel finare ritarbete behöver inte hela kontoret ha belysningsstyrkan 1 500 lux. Det räcker att ha det ljuset finns där arbetet utförs. Oftast på skrivbordet. Denna extra höga ljusstyrka uppnås då gärna med en skrivbordslampa istället för starka lampor i taket.

Ytor mellan arbetsplatserna behöver oftast mindre ljus än själva arbetsplatsen. Typiskt korridorer och andra allmänna ytor. Skillnaden i belysningsstyrka skall dock inte vara för stor. Förhållandet mellan ljusstyrkan inom arbetsplatsen och den lägsta belysningsstyrkan i lokalen bör inte vara mer än 5:1.

För bra ljuskomfort i lokalen bör också vertikala ytor, så som väggar, belysas. Ett riktvärde är att rummets ljusa väggytor bör uppnå minst 150 lux

Vi planeringen på ljuset på kontor gäller det att tänka igenom och kunna vara flexibel i efterhand för att undvika bländningar i datorskärmar. Både ljuset från armaturer och ljuset från fönster kan ge störande reflexer och skuggor i skärmarna.

Typiska armaturer för kontorsbelysning

Tidigare använde man ofta olika varianter av avbländade lysrörsarmaturer för belysning på kontor. Idag när ledtekniken slagit igenom så satsar man ofta på ledpaneler i innertaket och infällda downlights/spottar för allmänbelysning.

Allmänbelysning kompletteras sedan med designlampor för trevligt och mysigt intryck och skrivbordslampor och individuell arbetsplatsbelysning för  att uppnå det ljus som önskas av den som utför arbetet.

Ledpaneler i kontorstak Led spootar infällda i taket

Led plattor i innertak på renoverat kontor i Stockholm. Bild2: Infällda spotlights som belyser väggar på kontor utanför Köpenhamn

Hur beräknar man hur många lampor som behövs i en lokal?

De flesta professionella belysningsföretag använder olika ljusberäkningsprogram för att bestämma hur många armaturer som behövs för att uppnå önskade ljusnivåer, dvs. luxtal. Man ritar upp rummet i 3D och tar hänsyn till färger på golv och väggar, hur mycket fönster etc. Sedan matar man in vilka armaturer man vill använda och så räknar programmen ut vilka luxtal som kommer att uppnås i de olika ytorna.

Det kan se ut så här:

Placering av armaturer på ett kontor

Skiss över ledpanelers och downlights placering på kontorsvåning

Exempel på resultat från ljusberäkning

Exempel på resultat från ljusberäkning

Man skall komma ihåg att det är väldigt svårt att exakt uppskatta hur ljuset blir i en lokal. Det är helt enkelt så många faktorer som spelar in. Vad händer till exempel om man sätter in en hög mörk bokhylla som avdelar mellan två kontorsplatser?

Vi hoppas denna artikel har gett lite insikt i hur man gör för att välja skapa bra kontorsbelysning. Har ni frågor kontakta oss gärna så hjälper vi er med ljusberäkning och val av armaturer till belysningen på ert kontor.

Annat från bloggen
Guide - Välj rätt downlights

Guide - Välj rätt downlights

admin21 2015-09-20 0
Här ger vi dig tips på vilka led downlights och infällda spotlights som ni skall använda beroende på vilken typ av belysning ni är ute efter.Vi på Xce...
Läs mer
Hyllbelysning - Bra ljus och smart inkoppling

Hyllbelysning - Bra ljus och smart inkoppling

admin21 2016-08-14 0
Xcen har levererat belysningslösningar för butiksinredning och andra inredningar i över 30 år. Med detta har vi byggt upp en stor kunskap och erfarenh...
Läs mer
Guide till belysningsskenor och skensystem

Guide till belysningsskenor och skensystem

admin21 2015-10-10 0
Denna guide ger er instruktioner för vilka delar som behövs för att bygga ihop raka belysningsskenor samt större skensystem för spotlights. Vi på Xcen...
Läs mer
10 tips för att förbättra belysningen i din butik

10 tips för att förbättra belysningen i din butik

admin21 2016-11-10 0
Att ha en bra butiksbelysning är av yttersta vikt för att lyckas med försäljningen i en butik. Belysning är fantastiskt effektfullt och nya LED belysn...
Läs mer