Antal lux som behövs vid belysning på kontor

För att beskriva hur starkt ljuset är i ett rum, som ett kontor eller konferensrum eller korridor, använder man luxtal eller lux-värden. Antalet lux mäts genom att använda en lux-mätare.

Luxtalet beskriver mängden ljus i en speciell punkt. Detta kan omsättas till hur många kontorslampor behövs i en lokal för att uppnå önskat luxvärde.

Ledlister i tak vid hissar    Ledlister i i korridor

Använd vår lampkalkylator för att få förslag på modell och antal lampor till ert kontor. Till exempel häftig linjär allmänbelysning i allmänytor som vid hissar och i korridorer

 

Det finns vissa rekommendationer och riktlinjer för hur mycket ljus man skall ha i olika typer rum, till exempel i kontor,vid arbetsplatser, i korridorer och andra allmäna ytor. Belysningen ska passa arbetsuppgifterna, den enskilde personen och de människor som skall röra sig i lokalerna. Till exempel, för synkrävande arbetsuppgifter, som att läsa en liten text eller hantering av små detaljer, behövs extra belysning. Sen är det ofta så att äldre människor behöver starkare belysning än yngre.

Rekommenderade belysningsstyrkor (lux-värden) 

Vad det gäller kontorsbelysning och arbetsplatsbelysning så har arbetsmiljöverket tagit fram riktlinjer som är presenterade i tabell nedan.

Värdena i tabellen visar riktvärden för vilken minsta belysningsstyrka som behövs i olika verksamheter på kontor. Både allmänbelysning och platsbelysning behövs oftast.

Givetvis är detta individuellt och var och en kan bestämma om man vill ha en skrivbordslampa tänd eller inte. Fast byggnader skall byggas, kontorslokaler skall hyras ut osv. och då behövs vissa krav på hur mycket ljus som skall finnas i lokalerna.

Lokal/arbetsfunktionAllmänbelysning (lux)  Platsbelysning (lux)
Arkivering, kopiering200300
Vanligt kontorsarbete300500
Arbetsstationer för CAD300500
Arbete med högre krav på seende300750
Finare ritarbete5001500
Konferensrum200500
Städning min 200 lux på golv 
Soprum200500

Tabell med värden som Arbetsmiljöverket rekommenderat som lämpliga riktvärden. Med allmänbelysning avses här medelbelysningsstyrkan mätt i horisontalplanet 85 cm över golvet.

Tips vid planering av kontorsbelysning

Vid planeringen av belysningen skall man bestämma vad som är arbetsplatsen. Vid till exempel finare ritarbete behöver inte hela kontoret ha belysningsstyrkan 1 500 lux. Det räcker att ha det ljuset finns där arbetet utförs. Oftast på skrivbordet. Denna extra höga ljusstyrka uppnås då gärna med en skrivbordslampa istället för starka lampor i taket.

Ytor mellan arbetsplatserna behöver oftast mindre ljus än själva arbetsplatsen. Typiskt korridorer och andra allmänna ytor. Skillnaden i belysningsstyrka skall dock inte vara för stor. Förhållandet mellan ljusstyrkan inom arbetsplatsen och den lägsta belysningsstyrkan i lokalen bör inte vara mer än 5:1.

För bra ljuskomfort i lokalen bör också vertikala ytor, så som väggar, belysas. Ett riktvärde är att rummets ljusa väggytor bör uppnå minst 150 lux

Vi planeringen på ljuset på kontor gäller det att tänka igenom och kunna vara flexibel i efterhand för att undvika bländningar i datorskärmar. Både ljuset från armaturer och ljuset från fönster kan ge störande reflexer och skuggor i skärmarna.

Typiska armaturer för kontorsbelysning

För att skapa en allmänbelysning på kontor finns det olika typer av led armaturer. En vanlig och lättmonterad armatur, om det finns innertak, är ledpanel. Led paneler är en kostnadseffektiv lösning för att ge ett jämnt ljus i en lokal.

Ett alternativ eller komplement till ledpaneler är runda infällda downlights. Både fasta och riktbara som kan riktas mot väggar för att ge lokalen ett trevligare och mer dynamiskt intryck. En vanlig setup är ledpaneler som allmänbelysning vid kontorsplatser kompletterat med fast och ställbara downlights i korridorer, pentry, lobby och andra allmäna utrymmen. 

Allmänbelysning kompletteras sedan med designlampor för trevligt och mysigt intryck och skrivbordslampor och individuell arbetsplatsbelysning för att uppnå det ljus som önskas av den som utför arbetet.

Led paneler på kontor.   Downlights riktade mot vägg

Förslag på kontorsarmaturer när innertak saknas

Idag är det monternt att skippa innertak i kontorsmiljöer. Då kan man istället pendla ner armaturer. Till exempel linjära raka led armaturer för allmänbelysning kompletterat med belysningsskenor med spotlights som pendlas ner. Spotlights på skena är en flexibel och snygg armatur som gör att ljus kan riktas både rakt ner och på väggar samt att man enkelt kan flytta spotlightsen längs skenorna. 

Placering av armaturer på ett kontor

Skiss över ledpanelers och downlights placering på kontorsvåning

Exempel på resultat från ljusberäkning

Exempel på resultat från ljusberäkning

Man skall komma ihåg att det är väldigt svårt att exakt uppskatta hur ljuset blir i en lokal. Det är helt enkelt så många faktorer som spelar in. Vad händer till exempel om man sätter in en hög mörk bokhylla som avdelar mellan två kontorsplatser?

Vi hoppas denna artikel har gett lite insikt i hur man gör för att välja skapa bra kontorsbelysning. Har ni frågor kontakta oss gärna så hjälper vi er med ljusberäkning och val av armaturer till belysningen på ert kontor.

ARMATURER FÖR KONTORSBELYSNING

 1. TOP Linjär belysning 2m lång Dimbar
  TOP Linjär belysning 2m lång Dimbar
  Kontor
  Gym
  Restaurang
  Flera alternativ
  2 209 kr
 1. Tube Mini 24W 2196lm
  Tube Mini 24W 2196lm
  Butik
  Mässa
  Kontor
  Flera alternativ
  1 012 kr
 1. Hector - Liten avbländad downlight 13W 1289lm Ø:80mm
  Hector - Liten avbländad downlight 13W 1289lm Ø:80mm
  Kontor
  Hotell
  Restaurang
  Flera alternativ
  633 kr

Intressanta länkar

Fler guider

Indirekt ljus med dolda LED-lister

Vi går igenom hur man kan skapa fantastiska installationer med indirekt ljus med hjälp av dolda ledlister.

GUIDE

Infällda spotlights och downlights till kök

Vid planering av köksbelysning finns det en del alternativ att välja mellan och val att väga mot varandra. Vilken typ av belysning lämpar sig bäst?

GUIDE

Dimra led tejp och led lister med plejd

Plejd har snabbt blivit en populär produkt för att styra belysning i form av spotlights, downlight, LED-lister och pendelarmaturer.

GUIDE