För att beskriva hur starkt ljuset är i ett rum använder man luxtal eller lux-värden. Antalet lux mäts genom att använda en lux-mätare.

Luxtalet beskriver mängden ljus i en speciell punkt. Detta kan omsättas till hur många kontorslampor behövs i en lokal för att uppnå önskat luxvärde..

Det finns vissa rekommendationer och riktlinjer för hur mycket ljus man skall ha i olika typer rum, till exempel i kontor och vid arbetsplatser. Belysningen ska passa arbetsuppgifterna och den enskilde personen. Till exempel, för synkrävande arbetsuppgifter, som att läsa en liten text eller hantering av små detaljer, behövs extra belysning. Sen är det ofta så att äldre människor behöver starkare belysning än yngre.

Rekommenderade belysningsstyrkor (lux-värden) 

Vad det gäller kontorsbelysning och arbetsplatsbelysning så har arbetsmiljöverket tagit fram riktlinjer som är presenterade i tabell nedan.

Värdena i tabellen visar riktvärden för vilken minsta belysningsstyrka som behövs i olika verksamheter på kontor. Både allmänbelysning och platsbelysning behövs oftast.

Givetvis är detta individuellt och var och en kan bestämma om man vill ha en skrivbordslampa tänd eller inte. Fast byggnader skall byggas, kontorslokaler skall hyras ut osv. och då behövs vissa krav på hur mycket ljus som skall finnas i lokalerna.

Lokal/arbetsfunktion Allmänbelysning (lux)   Platsbelysning (lux)
Arkivering, kopiering 200 300
Vanligt kontorsarbete 300 500
Arbetsstationer för CAD 300 500
Arbete med högre krav på seende 300 750
Finare ritarbete 500 1500
Konferensrum 200 500
Städning  min 200 lux på golv  
Soprum 200 500

Tabell med värden som Arbetsmiljöverket rekommenderat som lämpliga riktvärden. Med allmänbelysning avses här medelbelysningsstyrkan mätt i horisontalplanet 85 cm över golvet.

Tips vid planering av kontorsbelysning

Vid planeringen av belysningen skall man bestämma vad som är arbetsplatsen. Vid till exempel finare ritarbete behöver inte hela kontoret ha belysningsstyrkan 1 500 lux. Det räcker att ha det ljuset finns där arbetet utförs. Oftast på skrivbordet. Denna extra höga ljusstyrka uppnås då gärna med en skrivbordslampa istället för starka lampor i taket.

Ytor mellan arbetsplatserna behöver oftast mindre ljus än själva arbetsplatsen. Typiskt korridorer och andra allmänna ytor. Skillnaden i belysningsstyrka skall dock inte vara för stor. Förhållandet mellan ljusstyrkan inom arbetsplatsen och den lägsta belysningsstyrkan i lokalen bör inte vara mer än 5:1.

För bra ljuskomfort i lokalen bör också vertikala ytor, så som väggar, belysas. Ett riktvärde är att rummets ljusa väggytor bör uppnå minst 150 lux

Vi planeringen på ljuset på kontor gäller det att tänka igenom och kunna vara flexibel i efterhand för att undvika bländningar i datorskärmar. Både ljuset från armaturer och ljuset från fönster kan ge störande reflexer och skuggor i skärmarna.

Typiska armaturer för kontorsbelysning

För att skapa en allmänbelysning på kontor finns det olika typer av led armaturer. En vanlig och lättmonterad armatur, om det finns innertak, är ledpanel. Led paneler är en kostnadseffektiv lösning för att ge ett jämnt ljus i en lokal.

Ett alternativ eller komplement till ledpaneler är runda infällda downlights. Både fasta och riktbara som kan riktas mot väggar för att ge lokalen ett trevligare och mer dynamiskt intryck. En vanlig setup är ledpaneler som allmänbelysning vid kontorsplatser kompletterat med fast och ställbara downlights i korridorer, pentry, lobby och andra allmäna utrymmen. 

Allmänbelysning kompletteras sedan med designlampor för trevligt och mysigt intryck och skrivbordslampor och individuell arbetsplatsbelysning för att uppnå det ljus som önskas av den som utför arbetet.

Led paneler på kontor Downlights riktade mot vägg

Förslag på kontorsarmaturer när innertak saknas

Idag är det monternt att skippa innertak i kontorsmiljöer. Då kan man istället pendla ner armaturer. Till exempel linjära raka led armaturer för allmänbelysning kompletterat med belysningsskenor med spotlights som pendlas ner. Spotlights på skena är en flexibel och snygg armatur som gör att ljus kan riktas både rakt ner och på väggar samt att man enkelt kan flytta spotlightsen längs skenorna. 

Lux på kontorshotell Pendlade spotlighs skenor i kontorsmiljö

Hur beräknar man hur många lampor som behövs i en lokal?

De flesta professionella belysningsföretag använder olika ljusberäkningsprogram för att bestämma hur många armaturer som behövs för att uppnå önskade ljusnivåer, dvs. luxtal. Man ritar upp rummet i 3D och tar hänsyn till färger på golv och väggar, hur mycket fönster etc. Sedan matar man in vilka armaturer man vill använda och så räknar programmen ut vilka luxtal som kommer att uppnås i de olika ytorna.

Det kan se ut så här:

Placering av armaturer på ett kontor

Skiss över ledpanelers och downlights placering på kontorsvåning

Exempel på resultat från ljusberäkning

Exempel på resultat från ljusberäkning

Man skall komma ihåg att det är väldigt svårt att exakt uppskatta hur ljuset blir i en lokal. Det är helt enkelt så många faktorer som spelar in. Vad händer till exempel om man sätter in en hög mörk bokhylla som avdelar mellan två kontorsplatser?

Vi hoppas denna artikel har gett lite insikt i hur man gör för att välja skapa bra kontorsbelysning. Har ni frågor kontakta oss gärna så hjälper vi er med ljusberäkning och val av armaturer till belysningen på ert kontor.

PRODUKTER FÖR BELYSNING PÅ KONTOR

LED Platta Premium MP UGR19 600x600 Dimbar
Från 807 kr
Hector - Liten avbländad downlight 10W 891lm Ø:80mm Hector - Liten avbländad downlight 10W 891lm Ø:80mm
Kontor
Hotell
Restaurang
Hector - Liten avbländad downlight 10W 891lm Ø:80mm
Från 756 kr
Takspotlight infälld DL-QA-micro 21W 1710lm Ø:136mm Takspotlight infälld DL-QA-micro 21W 1710lm Ø:136mm
Kontor
Restaurang
Takspotlight infälld DL-QA-micro 21W 1710lm Ø:136mm
Från 963 kr
Linjär belysning TOP 2m lång Dimbar
Från 1 436 kr
Tube Mini 24W 2196lm Tube Mini 24W 2196lm
Butik
Mässa
Kontor
Tube Mini 24W 2196lm
Från 1 012 kr

Intressanta länkar