Leasa belysning

Att uppgradera butiksbelysning eller annan belysning för att sälja mer produkter och samtidigt spara pengar på energi och underhållskostnader är väldigt lockande. Dock kan det ibland vara lite svårt att få ihop finansiering med en investering i början och sen kommer intäkterna och besparingarna framåt i tiden. Xcen AB erbjuder därför leasing av belysning i samarbete med Wasa Kredit.

Med ny energieffektiv led belysning sjunker elräkningen mycket vilket ger besparingar redan första månaderna. Med rätt installerad led butiksbelysning så ökar också försäljningen redan första månaderna. Sammanlagt mer intäkter än månadshyran för den leasade belysningen.

Leasing av belysning – till butiker, företag, bostadsföreningar, restauranger

  • Fördela kostnaderna för belysningen över tiden
  • Behåll likviditeten – bind inte kapital
  • Hela leasingshyran är avdragsgill

Kontakta oss nu så tar vi fram en offert åt er

Leasing av belysning

Vad är leasing av belysning?

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där Xcens partner Wasa Kredit köper belysningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren (kunden) genom ett leasingavtal. Kunden hyr belysningen av Wasa Kredit.

Skaffa belysning utan att binda upp kapital

Leasing av belysning är ett enkelt och förmånligt sätt för företag och bostadsrättsföreningar att anskaffa belysning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade belysningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. Leasingtiden, och därmed kostnaden för leasingen, anpassas bl a till belysningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 3-5 år.

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Leasingavgiften är lika stor under hela leasingperioden och är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.

Månadskostnad för lamporna och belysningens restvärde

Månadskostnaden för den hyrda belysningen påverkas av belysningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde på lamporna och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad - och tvärtom. Leasingen läggs upp så att belysningens restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att minska glappet, kan en förhöjd första leasingavgift läggas in. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis kunden.

Kontakta oss nu så tar vi fram en offert åt er

För att erbjuda leasing av belysning samarbetar vi med Wasa kredit, ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen.