Varukorgen

DIN VARUKORG

Allmänna tävlingsvillkor

Dessa villkor gäller för Xcen ABs tävlingar i samtliga kanaler (hemsida, facebook, instagram mfl.).

Genom att aktivt delta godkänner du dessa:

 • Xcen följer utformningen av konsumentpristävlingar enligt Lotterilagen (1994:1000) samt 10 § marknadsföringslagen (2008:486). Mer finns att läsa här
 • Vinnare lottas fram på opartiskt vis genom en s k slumpgenerator. I denna tävling den 2:e December 2020
 • Besked om vinnare kan ej överklagas.
 • Bidrag som inkommer efter utsatt tid för tävlingsstopp kommer förbises.
 • Du måste vara 18 år för att delta.
 • Vinsten skickas endast inom Sverige.
 • Vinsten kan ej överlåtas till någon annan.
 • Xcen tar ej ansvar för tekniska problem vid överbelastning av kommentarsfältet / aktuell plattform. Xcen tar ej heller ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade.
 • Priser i Xcens tävlingar kan ej bytas mot kontanter eller andra varor än dem som anges i respektive tävlingsinstruktion.
 • Slutdatum för tävlingen finns specificerad i tävlingsinlägget. Tävlingen startar i samband med att tävlingsinlägget publiceras.
 • Vinnaren måste tillkännage sig med adress, personnummer och telefonnummer senast två månader efter att vinsten/vinnaren har kontaktats per mejl, därefter tas en ny vinnare ut och processen anses vara avslutad.
 • Du som deltagare i tävlingen samtycker enligt personuppgiftslagen (1998:204) till att Xcen får behandla dina personuppgifter i syfte att publicera tävlingsbidrag och vinnarnas namn via Xcens och annonsörens kanaler, som t.ex. hemsidor och sociala medier. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon tredje part.
 • Du som tävlingsdeltagare ansvarar för att ditt tävlingsbidrag är förenligt med svensk lag och att bidraget inte innehåller stötande inslag, t.ex. rasistiska sådana. Bidraget får inte innebära intrång i någons upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Xcen bär ej ansvar för tävlingsbidrag som strider mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera sådana bidrag från tävlingsjuryns bedömning.
 • Ditt bidrag till tävlingen (bilder/filmer/annan media) får användas fritt av Xcen i marknadsföringssyfte. 
 • Ev. vinstskatt betalas av vinnaren och redovisas av vinnarna själva.
 • Xcen förbehåller sig rätten att upphäva tävlingen och deltagandeprocessen i tävlingens alla stadier om detta anses nödvändigt. Om tävlingen avslutas i förtid ansvarar Xcen inte för eventuella kostnader eller utgifter som deltagarna har haft i samband med tävlingen. 

 

Xcen följer rekommendationerna från Lotteriinspektionen. Läs mer här.