När du handlar belysning har du säkert noterat beteckningarna CE och RoHS på armaturerna och förpackningarna. Dessa är del av europeiska lagstadgade direktiv. Direktiven hjälper till att försäkra om kvaliteten på olika belysningsprodukter.

CE 

CE märket står för Conformité  Européene. Titta på i stort sätt vilken led lampa som helst och du ser ett CE märke på den. En ledlampa med CE märkning bekräftar att produkten uppfyller de europeiska standarderna för hälsa, säkerhet och miljö.

Dessa standards gäller oavsett vart produkten tillverkas. Alla tillverkare och importörer som säljer LED produkter i EU måste följa reglerna för CE märkning.

Alla LED belysningar som Xcen säljer är CE märkta. 

RoHS

RoHS är Restriction of Hazardous Substances directive. Dessa direktiv skall skydda människor och miljön. De begränsar hur mycket farliga material tillverkaren får använda i produkterna. LED produkter som säljs i EU måste uppfylla RoHS kraven. För att säkra att produkterna uppfyller RoHS kraven måste tillverkarna ha rigorösa testprocedurer som försäkrar detta.

RoHS är relevant för alla tillverkare av LED armaturer. RoHS direktiven säger bland annat att materialen i en belysningsarmatur inte får innehålla något bly eller kvicksilver.

Från och med 2013 så ingår alla RoHS direktiv i CE märkningen.

Läs gärna mer om RoHS hos Kemikalieinspektionen

Dett finns fler direktiv för hantering av belysningsarmaturer. Till exempel WEEE, Waste Electronic and Electronic Equipment directive, som gäller för återvinning.