Xcen har levererat belysning till konditori Hollandia som är Malmös äldsta konditori och kafé. Vita spotlights i skena runtom lokalen ger en fin allmänbelysning med avvägd punktbelysning för menyer, produktexponering samt alla goda delikatesser i disken. 

belysning konditori kafé

Belysning kafé / konditori med spotlights

Det finns ett par typer av belysning som lämpar sig för just kafé och konditori. Spotlights på skena är tacksamt eftersom det är så flexibelt för att skapa både allmänbelysning och punktbelysning. I detta projekt har vi använt oss av Tube Mini, som är en av våra storsäljare för offentlig miljö så som butik och restaurang. LED-lister och hyllbelysning är en annan typ av belysning som är viktigt för att belysa utbud och sortiment i kaféet. Det är viktigt att det som säljs bakom disken är lockande. För att komplettera all funktionell belysning brukar det vara intressant med någon form av dekorativ ljussättning. I denna lokal återfinns exempelvis en väldigt fin kristallkrona som knyter ihop ljusbilden och tar plats i inredningen. Ljus av olika typer och på flera nivåer är att föredra i de flesta miljöer och det skiljer sig inte på kaféer och konditori.  

spotlights kafé konditori

Hollandia - Ett anrikt konditori 

I lokalen har det huserat konditori ända sedan 1903 men det var inte förrän 1950-talet som namnet Hollandia myntades. Detta härstammade från inredningen, då rummen inreddes med möbler från Holland. 

belysning kafé ljusdesign