XL BYGG har öppnat nytt i Karlshamn. De har tagit över två gamla butikslokaler/bilhallar och förvandlat dessa till en riktigt bra proffsbutik och en interiörbutik. Lokalerna är också kompletterade med en ny stor kallbutik och en brädgård för att kunna vara en komplett byggpartner till sina kunder.

Xcen är XL BYGGs utvalda ljuspartner och har varit med i hela processen i Karlshamn för att skapa bra butiksbelysning i proffsbutiken och interiörbutiken.

Ett första belysningsförslag togs fram utifrån ritningar av de nya butikerna och foton på lokalerna. Belysningsförslaget korrigerades efter besök och sedan har leverans av armaturerna skett.

Enkel belysningsplan av butik

Enkel belysningsskiss för placering av skenor och spotlights. Målet med spottarna är att få extra exponeringsljus på viktiga försäljningsytor

Allmänbelysning till butikslokalerna

Bägge lokalerna hade lysrörsarmaturer installerade. Alla lysrörs byttes till nya med ljusfärg 4000K för att ge ett bra fräscht allmänljus. I kontorslokalerna installerades dimbara ledpaneler med ljusfärg 3000K. 

Lysrörsarmaturer för grunljus

En del av proffsbutiken hade lägre i tak och där saknades allmänbelysning. Här placerade vi led paneler med ljusfärg 4000K. Dessa ger jämnt bra ljus i hela avdelningen.

Led paneler i butiksinnertak

Spotbelysning av utvalda produkter

Efter ritning på hur inredning skulle placeras tog Xcen fram ett förslag på placering av kontaktskenor för spotlights. Tanken med skenornas placering var att med spotlights kunna stärka ljuset på viktiga exponeringsytor i butikerna. Till exempel utställningar vid skyltfönster, landningsbana precis innanför entrén och viktiga gavlar runt om i butiken.

I interiörbutiken har skenorna fästs i innertaket med clips anpassade för innertak och i proffsbutiken är skenorna pendlade.

I skensystemen har LED spotlight Goldspot placerats med ljusfärg 4000K. En riktigt bra butiksspotlight som ger kraftfull extra ljus till de ytor och varor man vill lyfta fram.

Pendelarmaturer vid diskar

Svarta pendelarmaturer över disk

Över kassadiskar och färgblandningsdiskar har svarta pendelarmaturer som ingår i XL-Byggs koncept placerats.  Dessa skapar inramade miljöer och ger arbetsljus.

Inbyggt ljus i inredning

Inbyggt ljus i butiksinredningen

XL Bygg har en väldigt bra standardinredning med inbyggt ljus som ger produkter i hela stället bra exponering. Ljuset i inredningen kommer från Xcens lysrörsränna med High putput lysrör 39W. Ljusfärg 4000K.

Utomhusbelysning och skyltbelysning

För att locka kunderna in i butiken är det viktigt med mycket ljus innanför och utanför entréerna. Xcen har levererat kraftfulla spots som lyser i marken vid portalerna och spotlights som lyser i golvet innanför entrén.  Xcen har också levererat skyltbelysning på arm till skyltarna på fastigheterna.

Skyltbelysning på arm

Spotlights på arm för att belysa skylt. Infällda spots i portalen för att lysa upp entrén. Inne i butiken ser man det vita krispiga ljuset från ljusfärg 4000K

Belysning utomhus vid entré

Skyltbelysning och mycket ljus vid entrén är viktigt. Också att ha mycket ljus på inredningen och utställningarna närmast skyltfönstret. Dessa utställningar syns väl utifrån och ser inbjuande ut. Pendelarmaturerna vid kassorna syns också på bilden ovan.

Xcen är glada att få ha varit med och hjälpt till i hela processen tillsammans med butiksägare Marcus och XL-byggs inredning och butiksdesigner. Vi önskar Marcus stort lycka till med butiken.