Vi har länge förespråkat att LED är det bästa alternativet för belysning, i inlägget ’Exempel på vinstkalkyl med LEDlampor’ visar vi hur mycket man kan minska sina kostnader genom att byta ut sin gamla belysning till LED. Belysningsbranschen.se delger att Sverige har en total energiåtgång på 14TWh/år endast för belysning, ca 10TWh används av företag och i offentlig verksamhet. Ett byte till energi-effektiv belysning skulle innebära en minskning på 4,2 TWh/år, samma mängd el som alla vindkraftverk i Sverige producerar under ett år. 

LED lampans marknad

LED lampan uppfanns 1962 i New York och har idag tagit över en stor del av marknaden, hela 80% av dagens försäljning av belysning på den amerikanska marknaden är energi-effektiva lampor enligt ekonomen Lucas Davis. LED använder 85% mindre el än glödlampan, varar längre och passar för flera olika applikationer. Glödlampan har en livstid på ca 1000 timmar medans LED har en livstid på ca 10 000 timmar. Sedan 2008 har priset för en LED lampa sjunkit med 94%, vilket har inneburit en ökad tillgänglighet för alla typer av konsumenter. Davis har räknat på att en ersättning med LED kan ge ett totalt energispar på 50 billioner kWh per år i USA. 

Elförbrukningen dalar

Mellan 1950 och 2010 ökade elförbrukningen med 4% per år i USA. År 2007 pikade elanvändningen per capita och man var uppe i väldigt höga mängder, men 2010 kom vändningen och förbrukningen började gå stadigt nedåt. Davis skriver om det i sitt blogginlägg och Justin Fox skriver om det i sin artikel ’The economy-changing power of the LED Bulb’ att den ökade användningen av LED har en stor betydelse för denna plötsligt kraftiga minskning i amerikanernas elförbrukning. 

Idag använder alltså amerikanerna betydligt mindre energi än de gjorde för 5 år sedan. Både Davis och Fox är överens om denna kraftiga minskning beror på skiftet till energi-effektiv belysning. Det är värt att byta till LED helt enkelt!