Vi har lanserat en ny funktion på Xcen.se där vi hjälper besökare att själva räkna ut vilken typ av belysning och hur många armaturer som behövs för deras projekt. 

 

Beroende på miljö och rum så anpassar vi lux-talet som vi försöker uppnå. Med hjälp av de tekniska specifikationerna från våra armaturer kan vi sedan automatiskt generera förslag på produkter men även rekommendation på antal armaturer för att uppnå en god belysning efter rummets egenskaper. 

Denna belysningskalkylator är tänkt att fungera som en guide och riktvärde, inte ett absolut direktiv. Vi hoppas våra besökare enklare kan skapa sig en bild om vad som behövs och i sin tur hur mycket deras projekt kan komma att kosta. 

Belysning är i slutändan inte bara siffror och tal för lux och lumen. Belysning ger en känsla och den känslan man vill uppnå måste man planera för. Vi rekommenderar därför våra besökare att kontakta oss om de är osäkra eller behöver assistans för att kunna gå vidare med sina belysningsprojekt. 

 

hur många armaturer