Med några enkla knep kan din butik sticka ut i mängden med hjälp av bra ljussättning. Det är en investering för framtiden och skapar både en bättre arbetsmiljö för din personal samt ett ökat intresse hos dina kunder. 
Men hur ska man planera sin ljussättning, vad bör man tänka på? Vi ger dig här tre steg som hjälper dig till riktigt effektiv belysning i din butik. 

Skapa en bra grund

För att göra din belysning så effektiv som möjligt är det bra att bygga upp en bra grund som går att anpassa vid viss förändring/ommöblering i butiken. Genom att montera skenor i taket för spotlights kan du placera och rikta ljuset hur du vill. Det ger dig ett bra ljus i hela butiken och en bra grund. Det är bra att placera mycket ljus långt in i butiken för att locka kunderna till att utforska hela lokalen. 


Spotlights på skena för mycket ljus som riktas på produkterna hos SKOMAN

Fokusområden

Bestäm gärna ett eller flera områden i butiken som du vill framhäva extra, en plats där du vill kunna lyfta fram vissa produkter och budskap etc. Placera extra spotlights här för ett riktat ljus på platsen eller använd dig av inbyggd hyllbelysning och ljustavlor för att skapa en ljusmiljö som är inbjudande och framhäver dina produkter och budskap i butiken. Placera med fördel ett fokusområde nära entrén för att på så vis locka in kunder i butiken. Läs mer om hur vi kan göra din butiksinredning komplett med belysning

      
Inbyggd hyllbelysing samt ljustavlor för att belysa produkter och budskap i butiker i bl a stockholm.

Utsidan ger insidan en chans

Det är faktiskt sant, i alla fall när det kommer till belysning och butiker. Det är viktigt att inte glömma bort hur ens butik uppfattas utifrån, det är det första kunden ser och det är då de avgör om de ska gå in i butiken eller passera. Genom att belysa entrén, skylten och sina skyltfönster ser butiken alltid välkomnande ut och och du lockar in kunderna i värmen. 

   
LUSH-butik som syns i mörkret i Malmö samt butiksskylt som fått belysning installerat av oss på Xcen i Värnamo. 


Med en bra grund kommer man långt och det ger resultat, både för butiksmiljön och din personal men även för försäljningen. Du kommer långt med spotlights på skena, men kan med fördel satsa på dessa fokusområden. Vi har en kort guide där vi listar '5 anledningar till att förbättra sin butiksbelysning' där vi bl a pratar om just ökad försäljning, något man faktiskt kan uppnå genom bra belysning. Vi ger dig också 10 tips för att förbättra belysningen i din butik.

Vi på Xcen är din effektiva ljuspartner från start till mål, armaturer med enkelt montage och snabb personlig service. Kontakta oss för en enkel förbättring!